Academische Editor

??  English Editing and Writing Services
?? Engelse bewerkings- en schrijfservices

Dan Williford

??  My name is Dan Williford. I am a professional writer and editor with 20 years of experience writing and editing English. I love to work with international clients, especially from the Netherlands!
?? Mijn naam is Dan Williford. Ik ben een professionele schrijver en redacteur met 20 jaar ervaring in het schrijven en redigeren van Engels. Ik werk graag met internationale klanten, vooral uit Nederland!

??  Please get in touch with me for an estimate!
?? Neem gerust contact met mij op voor een offerte!

??  To Contact me, please use one of these options:
?? Gebruik een van deze opties om contact met mij op te nemen:

WhatsApp QRC Code – Please contact me!

??  Website Contact Form
?? Contactformulier website

??  Contact using email: 
?? Contact via e-mail:

dan@ueecompany.com

??  Contact via WhatsApp
?? Neem contact op via WhatsApp


Menu: Veel Gestelde Vragen, Waarom voor ons kiezen, Verleden Werk, De Diensten Die Ik Aanbied, Vergoedingen En Prijzen, Werk gemakkelijk via e-mail / videochat, Betaling Geaccepteerd, Gratis Prijsopgave, Academische Editor, Proeflezen Informatie Voor Auteurs En Schrijvers.

??  WOULD YOU LIKE TO REQUEST A QUOTE? PLEASE COMPLETE THIS FORM.

?? WILT U EEN OFFERTE AANVRAGEN? VUL DIT FORMULIER IN.

??  FAQs/?? Veel Gestelde Vragen

??  Why should you hire me?
?? Waarom zou je mij inhuren?

 • ??  You want your English to be perfect, with no grammatical errors.
  ?? Je wilt dat je Engels perfect is, zonder grammaticale fouten.
 • ??  You want your academic articles to get accepted to top journals based on good English writing.
  ?? U wilt dat uw academische artikelen worden geaccepteerd in toptijdschriften op basis van goed Engels schrijven.
 • ??  You want your academic grant applications to be in perfect English, so you win the grant.
  ?? Je wilt dat je academische subsidieaanvragen perfect Engels zijn, dus je wint de beurs.
 • ??  You want your English business and legal communications to be written professionally and without any errors.
  ?? U wilt dat uw Engelse zakelijke en juridische communicatie professioneel en foutloos is geschreven.
 • ??  You want your advertising and marketing English to be accurate, correct, and enticing to English speakers.
  ?? U wilt dat uw reclame en marketing Engels correct, correct en aantrekkelijk is voor Engelssprekenden.

??  About Dan Williford
?? Over Dan Williford

University of California, Los Angeles, California, U.S.A.

??  I am an experienced editor and writer. I am a Doctor of Philosophy and a Librarian. I hold a PhD in English from the University of California, Los Angeles (UCLA), as well as an MLIS Degree. I have edited many professional academic articles, dissertations, business letters and contracts, and advertising text.

?? Ik ben een ervaren redacteur en schrijver. Ik ben bibliothecaris en gepromoveerd in de wijsbegeerte. Ik heb heb Engels gestudeerd aan de University of California, Los Angeles (UCLA) en ik heb een MLIS-diploma. Ik heb veel professionele academische artikelen, proefschriften, zakelijke brieven en contracten en advertentieteksten geredigeerd.

??  Please contact me to help with your English writing!
?? Neem contact met mij op om te helpen met uw Engelse texsten!

??  Past Work
?? Verleden Werk

?? My editing work has appeared in the following journals and academic manuscript publishers:
?? Mijn redactiewerk is verschenen in de volgende tijdschriften en uitgevers van academische manuscripten:

Dan’s editing work has appeared in manuscripts published by Yale University Press, Routledge, and in journals such as PLOS Biology, Urban Studies, Housing, Theory and Society, and the British Journal of Sociology.

Dan’s editing work has appeared in manuscripts published by Yale University Press, Routledge, and in journals such as PLOS Biology, Urban Studies, Housing, Theory and Society, and the British Journal of Sociology.


??  Services and Offers:
?? De diensten die ik aanbied:

 • ??   I will…proofread and copyedit your writing. Check spelling, grammar, and style for American English or British English.
  ?? Ik kan uw teksten en documenten corrigeren en redigeren. Ik controleer en doe suggesties voor spelling, grammatica en stijl voor Amerikaans Engels of Brits Engels.
 • ??   I will…check your academic article for clarity and properly formatted citations.
  ?? Ik kan … je academische/wetenschappelijke artikel controleren op helderheid en duidelijkheid en ik zal zorgen dat je citaten juist zijn opgemaakt.
 • ??   I will…write short emails, letters, correspondence, notices, contracts, business communications.
  ?? Ik kan … korte e-mails, brieven, correspondentie, kennisgevingen, contracten, zakelijke communicatie schrijven.
 • ??   I will…edit your academic writing even for complex topics like Sociology, Bio-Medical Sciences, and Literature.
  ?? Ik zal … je academische/wetenschappelijke teksten bewerken, zelfs voor complexe onderwerpen zoals sociologie, bio-medische wetenschappen en literatuur.
 • ??   I will…work quickly, accurately, and provide high-quality customer service.
  ?? Ik zal … snel en nauwkeurig werken en een hoogwaardige klantenservice bieden.
 • ??   I will…charge a fair price for your project. I can give you an estimated cost.
  ?? Ik zal … een redelijke prijs vragen voor uw project. Ik kan u een prijsindicatie of offerte geven.
 • ??   I will…not charge you anything until you are 100% happy and satisfied with my service.
 • ?? Ik zal u niets in rekening brengen totdat u 100% tevreden en tevreden bent met mijn service.

??  Conveniently Work by Email/Video Chat
??Werk gemakkelijk via e-mail / videochat

WhatsApp QR Code

??  Work via Email and Video Chat.
?? Werk gemakkelijk via e-mail en videochat.

??  I can work over WeChat using video, audio, or text.
?? Ik kan via WeChat werken met video, audio of tekst.

?? Tools/Gereedschap

??  Editing Using Microsoft Word Track Changes or Google Docs Revisions.
?? Bewerken met behulp van Microsoft Word-wijzigingen bijhouden of revisies van Google Documenten.

??  I can work with Microsoft Excel/Google Sheets, Adobe PDF files, and other formats–please just ask!
?? Ik kan werken met Microsoft Excel / Google Sheets, Adobe PDF-bestanden en andere formaten – vraag het ons gewoon!

Location/Plaats
??  I am based in Los Angeles, California (UTC/GMT -8 hours – Pacific Standard Time).
?? Ik ben gevestigd in Los Angeles, Californië (UTC / GMT -8 uur – Pacific Standard Time).

Hours/Uren
??  I work Monday-Friday, 8:00am-9:00pm every week.
?? Ik werk elke week van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Customer Service/Klantenservice
??  I am here for you! You can contact me any time and I will reply quickly!
?? Ik ben er voor u! U kunt altijd contact met mij opnemen en ik zal snel antwoorden!


??  Fees and Pricing
?? Vergoedingen en prijzen

 • ??  “Quick Question” – answer your English question – short text
  $45.00
  ?? “Snelle vraag” – beantwoord uw Engelse vraag – korte tekst
  €38.00
 • ??  “Small Project” – short writing, proofreading 1-2 pages
  $250.00
  ?? “Small Project” – kort schrijven, 1-2 pagina’s proeflezen
  €210.00
 • ??  “Medium Project” – short writing, editing 10-15 pages
  $650.00
  ?? “Medium Project” – kort schrijven, 10-15 pagina’s bewerken
  €545.00
 • ??  “Large Project” – writing and editing up to 100 pages
  $1,000.00
  ?? “Large Project” – schrijven en bewerken tot 100 pagina’s
  €840.00

??  Payment Accepted
?? Betaling geaccepteerd

??  We accept payment by credit card or bank transfer. If you use credit card, we accept PayPal.
?? Wij aanvaarden betaling per creditcard of bankoverschrijving. Als u een creditcard gebruikt, accepteren we PayPal.

??  Get a FREE Price Quote for your Project
?? Ontvang een GRATIS prijsopgave voor uw project

??  Please contact me and describe your needs. I will give you a fair and accurate price quote for FREE!
?? Neem contact met mij op en beschrijf uw wensen. Ik zal u GRATIS een eerlijke en nauwkeurige prijsopgave geven!


“Wat is een academische editor?”

De professionele expertise om alle vormen van academische inhoud voorafgaand aan publicatie grondig te beoordelen en te corrigeren, is voor een academische redacteur een belangrijke eigenschap. Kortom, een academische redacteur moet een deskundige ‘woordenmaker’ zijn. Veel publicaties vereisen bijvoorbeeld ook dat manuscripten op een bepaalde manier worden opgemaakt, tot en met een specifiek lettertype en spatiëring. Een academische redacteur moet ook een expert zijn in het citaatformaat voor een bepaalde discipline. De vereisten voor voetnoten, eindnoten en bibliografieën kunnen verschillen, afhankelijk van het vakgebied en de publicatie.

https://www.netinbag.com/nl/education/what-is-an-academic-editor.html

??  Proofreading Information for Authors and Writers of English Manuscripts, Academic Articles and Dissertations.
?? Proeflezen Informatie voor Auteurs en Schrijvers van Engelse Manuscripten, Academische Artikelen en Proefschriften.

??  The editors can also read your master’s thesis, bachelor’s thesis or thesis.
?? De editorr kunnen ook je masterproef, bachelorproef of eindwerk nalezen.

??  Avoid painful mistakes in your bachelor or master thesis. Our language experts check your bachelor’s thesis on language and structure.
?? Voorkom pijnlijke foutjes in je bachelor- of masterproef. Onze taalexperts kijken je bachelorproef na op taal en structuur.


Contact Me for a free Estimate!